Review Becoming - Chất Michelle Obama

Review Becoming - Chất Michelle Obama

Ngày đăng: 27/04/2020 - Lượt xem: 177

2 triệu cuốn sách được bán ra ngay trong 2 tuần đầu “Becoming – Chất Michelle Obama” hồi ký về chính cuộc đời của Michelle mang tới nhiều bài học giá trị

Tổng hợp các bài Review sách Tiểu sử - Hồi ký của những nhân vật nổi tiếng, các tựa sách tiểu sử hồi ký và những câu chuyện lay động lòng người tại Sách Hay 24H.