Tags: kinh-te

a 501365303 mishkinkinhtehocvetiennganhangvathitruongtaichinh1 jpg

Mishkin Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường tài chính

Ngày đăng: 08/12/2021 - Lượt xem: 5262

Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường tài chính, cuốn sách kinh điển về tài chính tiền tệ của GS.Mishkin bao phủ nội dung rất rộng nhưng cũng rất chi tiết

a 273176271 lamralamchoirachoihaikhanangcotloigiupbanthanhcong png

Hai Khả Năng Cốt Lõi Giúp Bạn Thành Công Trong Nền Kinh Tế Mới

Ngày đăng: 13/01/2020 - Lượt xem: 6970

[Trích Sách] ''Làm Ra Làm Chơi Ra Chơi'': Hai Khả Năng Cốt Lõi Giúp Bạn Thành Công Trong Nền Kinh Tế Mới. Cuốn sách Làm ra làm chơi ra chơi của Cal Newport đề cao tầm quan trọng của việc dành sự chú ý cao độ vào công việc, tránh bị xao nhãng...