Tags: duong-xua-may-trang

a 164572930 duongxuamaytrang3 jpg

Cảm nhận sách Đường Xưa Mây Trắng - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Ngày đăng: 04/01/2021 - Lượt xem: 9725

Cảm nhận sách Đường Xưa Mây Trắng của tác giả Thiền sư Thích Nhất Hạnh, cuốn sách kể chuyện đời đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti