Tags: truong-hoc

a 1306442914 truonghochaytruongdoi1 jpeg

Trường Học Hay Trường Đời - 4 Điểm Nổi Bật Làm Nên Một Tác Phẩm Tuyệt Vời

Ngày đăng: 01/09/2020 - Lượt xem: 2021

Mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm đều mang một dáng vẻ, một tâm hồn khác nhau; nhưng ở Trường học hay trường đời, sau đây là 4 điểm nổi bật làm nên 1 tác phẩm mà tôi vô cùng tâm đắc