Tags: sach-quan-tri

a 613182377 sachquantrilamgiautrietlysonglotdecudangdocnhat jpg

Sách quản trị, làm giàu, triết lý sống lọt đề cử đáng đọc nhất

Ngày đăng: 10/09/2021 - Lượt xem: 1405

Chương trình bình chọn 10 cuốn sách đáng đọc nhất do Báo Doanh Nhân Sài Gòn chủ trì, phối hợp với Hội xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam và Công ty TNHH Đường sách TP.HCM tổ chức từ ngày 1/9/2020, đang thu hút quan tâm của bạn...