Tags: sach-khoi-nghiep

a 494187821 khoinghieptinhgon jpg

Review sách Khởi nghiệp tinh gọn - Eric Ries

Ngày đăng: 04/03/2021 - Lượt xem: 6033

“Khởi nghiệp tinh gọn” đem lại một màu sắc khởi nghiệp mới mẻ, là một cuốn sách tuyệt vời, đánh dấu một quy trình khởi nghiệp hiện đại phù hợp và rất tinh gọn dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ