Tags: sach-cho-den-mau-giao-thi-da-muon

a 2103963063 chodenmaugiaothidamuon jpg

Review sách: Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn - Ibuka Masaru

Ngày đăng: 22/07/2020 - Lượt xem: 8617

Những kinh nghiệm được nêu lên từ quyển sách “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” chính là kết quả từ những công trình nghiên cứu của tác giả. Chính vì vậy mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào những giá trị mà quyển sách mang lại....