Tags: nha-quan-ly

a 479054471 nhungcuonsachhaydanhchonhaquanly jpg

Top 6 cuốn sách hay các nhà quản lý nên tìm đọc

Ngày đăng: 15/08/2020 - Lượt xem: 16596

Sách Hay 24H giới thiệu đến ban đọc top 6 cuốn sách hay dành cho các nhà quản lý, nhà lãnh đạo nên đọc nếu muốn có được những kỹ năng trở thành nhà lãnh đạo thành công trong tương lai.