Tags: hanh-phuc

a 932640589 minhnoigikhinoivehanhphuc1 jpeg

Review Sách Mình Nói Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc

Ngày đăng: 29/11/2020 - Lượt xem: 10341

Cuốn sách Mình nói gì khi nói về hạnh phúc của tác giả Rosie Nguyễn và đúng như tên của nó, cuốn sách này bàn về hạnh phúc, về những quan điểm điểm hạnh phúc rất khác của tác giả.

a 1988539995 noibuonchientranhbaoninh0 jpg

Nỗi buồn chiến tranh - Khi hoà bình chưa đồng nghĩa với hạnh phúc

Ngày đăng: 15/06/2021 - Lượt xem: 1876

“Nỗi buồn chiến tranh” là một tác phẩm cho ta cái nhìn rất khác về đề tài chiến tranh, nỗi đau mà đó để lại thì ai cũng thấy quá kinh khủng, nhưng cái ám ảnh của nó ngay trong thời bình thì không phải ai cũng biết

a 69508147 hanhphuccuamottanggia2 jpg

Nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia

Ngày đăng: 14/05/2021 - Lượt xem: 1503

Hạnh phúc của một tang gia là một tác phẩm xuất sắc về trào phúng, tiếng cười mang đến nhiều suy ngẫm từ chính người đọc, nhận thức được cái xã hội nửa Tây nửa Ta, hao mòn đi những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân t...

 12