Tags: truyen-thuyet-con-rong-chau-tien

a 1207289805 truyen thuyet con rong chau tien jpg

Truyền thuyết con Rồng cháu Tiên

Ngày đăng: 08/10/2020 - Lượt xem: 3999

Cách đây lâu đời lắm, ở Lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương, sức khoẻ tuyệt trần, lại có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Một hôm, Kinh Dương Vương đi chơi hồ Ðộng Ðình, gặp Long Nữ là co...